سامانه ثبت خسارت مشترکين خانگي و تجاري در سال 1397

مشترک گرامي، خواهشمند است فرم ذيل را با دقت تکميل نموده و سپس بر روي گزينه تاييد و ذخيره اطلاعات کليک نماييد

نکات مهم در تکميل فرم !

کد ملی
کد ملی را به شکل صحیح و 10 رقمی وارد نمایید.
شماره تلفن همراه
شماره تلفن همراه را با دقت و به شکل صحيح وارد نماييد.اطلاع رساني لازم پس از عقد قرارداد با شرکت بيمه گر، از طريق همين شماره صورت خواهد پذيرفت
شناسه قبض
شناسه قبض یک عدد 13 رقمی است که در قبض برق شما در کنار شناسه پرداخت درج شده است. جهت تکمیل فرم شما می بایست شناسه 13 رقمی قبض خود را در کادر مربوطه به شکل صحیح و کامل درج فرمایید.
تاریخ وقوع خسارت
تاریخ می بایست به شکل صحیح مانند 1397/02/22 وارد گردد. باید توجه داشته باشید که فقط تاریخ های سال 1397 مورد پذیرش می باشد.
نام را به شکل صحيح وارد نماييد.
نام خانوادگي را به شکل صحيح وارد نماييد.
نام امور را انتخاب فرماييد.
نام بخش را انتخاب فرماييد.
کد ملي را به شکل صحيح وارد نماييد.
شماره تلفن همراه را به شکل صحيح وارد نماييد.
تعرفه خانگي يا تجاري را انتخاب فرماييد.
شناسه قبض 13 رقمي را وارد نماييد.
آدرس را به شکل صحيح وارد نماييد.
نوع خسارت را انتخاب فرماييد.
تاريخ را به شکل صحيح وارد نماييد.